2. decembris


Latvijas parenterālās un enterālās barošanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Ķirurgu asociāciju kā arī Latvijas internistu biedrību, Latvijas Gastroenterologu un Onkologu asociāciju organizē zinātniski praktisko sēdi

“Praktiskie aspekti klīniskajā barošanā. Klīniskās barošanas vadlīniju atklāšana.”

Pasākuma informācija


Sēdes norises vieta

SIA RAKUS stacionāra “Latvijas onkoloģijas centrs” lielā konferenču zāle, Hipokrāta iela 4.

Sēdes sākums – 15:00

Sēdi vada – doc. Laila Meija un asoc.prof. Haralds Plaudis

Sēdes programma:

Nr.p.k Runātājs Tēma Ilgums
1. Doc. Aleksejs Derovs “Nutrīcija gastroenteroloģijā” 20 min.
2. Dr. Aleksandra Kapała
Head of Nutrition Department Oncology Center-Institut Memorial M.Skłodowska-Curie Warsaw, Poland
“Nutrition team – Polish perspective” 30 min.
3. Doc. Laila Meija “Kāpēc barot un kā atpazīt riska pacientus” 20 min.
4. Prof.Guntars Pupelis “Pēcoperācijas barošana” 20 min.
5. Dr. Guntis Ancāns “Klīniskā barošana onkoloģijā” 20 min.
6. Dr.Jurijs Avdjukēvičs “Jaunākās tendences klīniskajā barošanā: ogļhidrātu un olbaltumvielu devas” 20 min.